top of page
Search

Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk

Updated: May 11, 2022

Vi utfører på oppdrag for BRG malerarbeider og gulvarbeider på nye Fagskolen i Grimstad.


Den nye fagskolen skal samlokalisere studenter og ansatte ved begge de to fagskolelokasjonene vi har i Agder (Grimstad og Kristiansand) i dag. På samme tomt skal den nye tannklinikken i Grimstad bygges. Dette er første gang en fylkeskommunal tannklinikk blir bygd og eid av fylkeskommunen i Agder.


Fossile byggeplasser, innovative løsninger og grønt byggeri


Kravene og føringene som ligger til grunn for prosjektet er i tråd med den langsiktige ambisjonen til Agder fylkeskommune om å vise vei i det grønne skiftet. Prosjektet har som ambisjon å levere tydelige resultater på både innovasjons-, klima- og miljømålsettingene til fylkeskommunen.

En sentral grunnpilar i prosjektet er at det bygges etter passivhusstandarden med energiproduksjon for å bli et plusshus. Bygget skal med andre ord produsere mer energi enn det det anslås å forbruke. Det har blitt stilt svært strenge krav til materialbruken i prosjektet. Bare den mest CO2-vennlige betongen, lavkarbon-betong klasse A, skal brukes i bygget, sammen med 100% resirkulert armeringsstål. Ut over dette blir det utstrakt bruk av tre, både i bærende og ikke-bærende konstruksjoner. I og med at det er en fagskole som skal bygges, er det sterkt fokus på tverrfaglighet i undervisningen og bygget vil bli brukt som en læringsplattform i seg selv. Et eksempel på dette er at en har krevd at sammenføyninger mellom ulike materialtyper eksponeres slik at de kan brukes i undervisningen.

Fylkeskommunen krever fossilfri byggeplass, sammen med flere utslippsfrie alternativer. Dette omfatter både maskinparken og utstyr til tørking av bygningsmassen. Samlet sett vil dette bidra betydelig til reduksjon av CO2-utslippene fra prosjektet.


Brødrene Jakobsen AS er stolt over å være med i et slikt innovativt prosjekt.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page